Send søknad

Stipendtildeling 2020 / 2021 foretatt

Publisert: 07.03.2021

Styret har i møte 3. mars foretatt tildeling av stipendier for studieåret 2020 / 2021. Det var i år hele 278 søkere og nivået på søknadene var generelt høyt.

Det ble innvilget 34 nye stipendier, samt at 87 tidligere stipendiater fortsatt vil motta støtte. Til sammen ble det innvilget kr. 3.130.000,- i stipendier for 2021.

Alle søkere vil bli tilskrevet på mail om utfallet av søknaden. Pga. koronapandemien vil vi ikke kunne invitere  nye stipendiater til den tradisjonelle seremonien på Scandic Park Hotel i Sandefjord. Det vil i steden bli forsøkt lagt opp til en digital sermoni.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Trygve Tellefsens Legat © 2016
Nettsiden er levert av EasyWeb Norge