Send søknad

Stipendtildeling 2016 / 2017 foretatt

Publisert: 05.03.2017

Styret har i møte 2. mars foretatt tildeling av stipendier for studieåret 2016 / 2017. Det var i år hele 198 søkere og vi må tilbake til 2010 for å finne høyere antall søkere. Nivået på søknadene var generelt høyt, men dessverre er det mange som ikke ettersender den etterspurte dokumentasjonen.

Det ble innvilget 38 nye stipendier, samt at 35 tidligere stipendiater vil motta fortsatt støtte. Til sammen ble det innvilget kr. 1.930.000,- for studieåret og samlet i legatets 41 år lange historie er det innvilget kr. 48,7 mill. i støtte.

Alle søkere vil bli tilskrevet på mail (dersom oppgitt). Tidligere stipendiater vil få overført årets stipend i løpet av kommende uke, mens alle nye stipendiater vil bli invitert til en tradisjonell seremoni på Scandic Park Hotel i Sandefjord 21. april.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Trygve Tellefsens Legat © 2016
Nettsiden er levert av EasyWeb Norge