Send søknad

Økonomisk hjelp til utdannelsen?

Publisert: 27.07.2016

Trygve Tellefsens Legatet har som formål å yte økonomisk støtte til ”hjelp til utdannelse av lovende og evnerike barn eller unge mennesker, fortrinnsvis til dem som har mistet sine foreldre eller uforskyldt ellers helt eller delvis mangler støtte hjemmefra.” Under ellers like vilkår skal ungdom fra Tellefsens fødeby Kristiansand og den byen der han levde mesteparten av sitt liv, Sandefjord, ha fortrinnsrett.

Støtte kan gis til alle typer høyere utdannelse. Søker må være under 25 år ved søknadsfristens utløp (pr. 1. februar) for å kunne tildeles stipendium første gang. Man må minimum ha et semester med dokumentert gode resultater før det kan innvilges stipend. Studier på universitet og høyskoler tilgodeses med inntil kr. 35.000,- pr. år og gis på bakgrunn av den utdannelsen / skolen søker er tilsluttet på søknadstidspunktet og som er dokumentert i søknaden.Ved studier i utlandet kan det innvilges et utenlandstillegg på inntil kr. 20.000,- etter beslutning av styret. Det er et vilkår at studiet er godkjent av norske myndigheter og gir formell kompetanse minst på linje med tilsvarende utdannelse i Norge og må bekreftes i søknaden.

Stipendienes størrelse vil kunne variere med antall kvalifiserte søkere og legatets avkastning. Øvre grense for samlet støtte er p.t. 6 år eller kr. 200.000,-. Styrets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages. Det vil ikke bli gitt begrunnelse for eventuelle avslag.

Ufullstendige søknader, eller søknader som kommer inn etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet. Alle de etterspurte vedleggene må følge søknaden.  Søknader / vedlegg vil ikke bli returnert.

Meld deg på nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Trygve Tellefsens Legat © 2016
Nettsiden er levert av EasyWeb Norge